Sale!

Zopiclona 7,5mg

kr2,500.00

HURRY! ONLY 2470 LEFT IN STOCK.

Description

Zopiklon-tabletter 7,5 mg

godtsamaritansk@gmail.com

Zopiclone 5 mg online är indicerade för kortvarig behandling av sömnlöshet hos vuxna. Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel indikeras endast när störningen är allvarlig, inaktiverar eller utsätter individen för extrem oro.

Detta läkemedel är ett hypnotiskt och lugnande medel, ordinerat för sömnlöshet. Det fungerar genom att bromsa aktiviteten i hjärnan för att tillåta sömn.Detta läkemedel är ett hypnotiskt och lugnande medel, ordinerat för sömnlöshet. Det fungerar genom att bromsa aktiviteten i hjärnan för att tillåta sömn.

Zopiclone 5 mg online är ett lugnande läkemedel. Det fungerar genom att orsaka en depression eller lugnande av centrala nervsystemet. Eftersom zopiklon är lugnande marknadsförs det som ett sovpiller
Synonymer:
Eszopiclone, Zopiclone, Imovane, Zimovane, Zalepla, Relaxon, Z-Dorm, Zopimed, Zopivane, Ximovan, Hypnor, Nocturno, cctrll

Indikationer:

Zopiclon är ett lugnande läkemedel. Det inaktiverar kemikalier i din hjärna som kan orsaka sömnlöshet. Zopiclon är ordinerat för att behandla sömnlöshet, det hjälper patienter att somna och somna.

Hur man tar:

Ta exakt enligt föreskrifterna, ta aldrig Zopiclone under dina normala vakningstider, såvida du inte har minst 8 timmar att ägna dig åt att sova.

Försiktighetsåtgärder:

Tala om för din läkare om du har haft sjukdomar som leversjukdom, astma, bronkit, emfysem eller andra lungsjukdomar, har haft psykiska sjukdomar eller självmordstankar, eller drog- och alkoholmissbruk. Ta aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot Zopiclone.

Bieffekter:

Vanliga biverkningar inkluderar bitter metallisk smak, muntorrhet, störningar i REM-sömn, dubbelsyn, dåsighet, minnesförlust, yrsel, huvudvärk och trötthet. Om du upplever humörsvängningar kan din läkare överväga att avbryta behandlingen med Zopiclone. Mindre vanliga biverkningar inkluderar halsbränna, förstoppning, diarré, illamående, belagd tunga, dålig andedräkt, anorexi eller ökad aptit, kräkningar, stickningar i armar och ben, ångest, minnesförlust, talstörningar, aggression.

Känsla av yr, sömnig, suddig syn eller förändring i tänkande tydligt. Undvik att köra och göra andra uppgifter eller åtgärder som kräver att du är vaken eller har tydlig syn tills du ser hur detta läkemedel påverkar dig. Dålig smak i munnen. Detta går oftast tillbaka till det normala. Huvudvärk. Osäkra allergiska effekter kan sällan inträffa.

godtsamaritansk@gmail.com