Vyvanse 40mg

kr2,000.00


Description

godtsamaritansk@gmail.com

VYVANSE är ett receptbelagt läkemedel som stimulerar det centrala nervsystemet som används för att behandla: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). VYVANSE kan hjälpa till att öka uppmärksamheten och minska impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Binge Eating Disorder (BED).