Køb Suboxone 2mg/8mg

kr1,800.00


Description

Suboxone innehåller en kombination av buprenorfin och naloxon. Buprenorfin är en opioidläkemedel, ibland kallad narkotisk. Naloxone blockerar effekterna av opioidläkemedel, inklusive smärtlindring eller känsla av välbefinnande som kan leda till missbruk av opioider. Suboxone används för att behandla narkotiska (opiat) beroende.