Sale!

Köp Mogadon 5mg

kr2,000.00

HURRY! ONLY 6450 LEFT IN STOCK.

Description

Mogadon Online

godtsamaritansk@gmail.com

Mogadon Online används för att behandla sömnproblem, även kallad sömnlöshet. Mogadon innehåller den aktiva substansen nitrazepam, en bensodiazepin. Det tros fungera genom sin åtgärd på hjärnkemikalier. I allmänhet ska bensodiazepiner som Mogadon endast tas under korta perioder (till exempel 2 4 veckor).

Mogadon används för att behandla sömnproblem, även kallad sömnlöshet.Mogadon innehåller den aktiva substansen nitrazepam, en bensodiazepin. Det antas fungera genom sin verkan på hjärnkemikalier.

I allmänhet bör bensodiazepiner som Mogadon endast tas under korta perioder (till exempel 2 4 veckor). Kontinuerlig långvarig användning rekommenderas inte såvida inte din läkare har rekommenderat det. Användningen av bensodiazepiner kan leda till beroende av läkemedlet.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med recept från läkare.

Fråga din läkare om du har några frågor om varför detta läkemedel har ordinerats

Hur du tar Mogadon

Dosen av Mogadon kan vara olika för varje person. Din läkare bestämmer rätt dos för dig.Den vanliga vuxendosen av Mogadon är mellan 5 och 10 mg (en till två tabletter).

För äldre är den vanliga dosen Mogadon 2,5 mg till 5 mg (halv till en tablett).

åt dig. Din läkare kan ha ordinerat det för ett annat syfte.

Bieffekter

Tala om för din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt om du inte mår bra när du använder Mogadon. Mogadon hjälper de flesta med sömnlöshet, men det kan ha oönskade biverkningar hos vissa människor.Alla läkemedel kan ha biverkningar. Ibland är de allvarliga, oftast inte. Du kan behöva medicinsk behandling om du får några av biverkningarna.

Be din läkare eller apotekspersonal att svara på eventuella frågor.

Tala om för din läkare om du märker något av följande och de oroar dig:

dåsighet
yrsel
Trötthet
förvirring
ostadighet när man går
försämrad minne
huvudvärk
baksmälla på morgonen
sluddrigt tal
klumpighet, bristande samordning, bedövade känslor
minskad vakenhet
muskelsvaghet
dubbel syn
ouppmärksamhet
obehagliga drömmar
rebound sömnlöshet.

godtsamaritansk@gmail.com