Methadone 10mg

kr2,100.00


Description

godtsamaritansk@gmail.com

Metadon oral tablett används för att hantera måttlig till svår smärta. Det ges endast när andra kortvariga eller icke-opioida smärtstillande medel inte fungerar för dig eller om du inte kan tolerera dem. Metadon används också för att hantera narkotikamissbruk.