Sale!

Köp xanax 2mg

kr2,200.00

HURRY! ONLY 6570 LEFT IN STOCK.

Description

Xanax 2 mg

godtsamaritansk@gmail.com

Xanax 2 mg  används för att behandla ångest och panikstörningar. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Det fungerar genom att förbättra effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen (GABA).

Hur du använder Xanax

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta alprazolam och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt anvisningar från din läkare. Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd, ålder och svar på behandlingen. Din dos kan gradvis ökas tills läkemedlet börjar fungera bra. Följ din läkares anvisningar noggrant för att minska risken för biverkningar.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du ha abstinenssymptom (som anfall). För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Återkallande är mer troligt om du har använt alprazolam under lång tid eller i höga doser. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (som överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Ta detta läkemedel exakt enligt föreskrifterna för att minska risken för missbruk. Be din läkare eller apotekspersonal för mer information.

När detta läkemedel används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Bieffekter Se även avsnittet Varning.

Dåsighet, yrsel, ökad salivproduktion eller förändring i sexlust / förmåga kan förekomma. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.

För att minimera yrsel och yrsel, stå upp långsamt när du reser dig från sittande eller liggande ställning.

godtsamaritansk@gmail.com