Köp Imovane 5mg

kr2,100.00


Description

Imovane 5 mg tablett

godtsamaritansk@gmail.com

Imovane 5 mg Detta läkemedel används vanligtvis för att framkalla sömn. Dess effekter kan kännas inom 1 timme.

Instruktioner

Detta läkemedel används vanligtvis bara en gång om dagen. Din läkare eller apotekare kan dock ha föreslagit ett annat schema som är mer lämpligt för dig. I allmänhet används den endast efter behov.

Viktigt: Följ instruktionerna på etiketten. Använd inte mer av den här produkten eller oftare än föreskrivet. Du måste vänta minst 12 timmar efter att ha tagit detta läkemedel innan du kör eller deltar i andra aktiviteter som kräver fullständig mental vakenhet.

Detta läkemedel kan tas med eller utan mat. Att konsumera alkohol kan förstärka effekten av denna produkt. Det är därför lämpligt att undvika att konsumera alkohol eller alkoholinnehållande produkter när du tar detta läkemedel.

Denna medicinering används vanligtvis bara en gång om dagen. Din läkare eller apotekspersonal kan dock ha föreslagit ett annat schema som är mer lämpligt för dig. I allmänhet används det bara efter behov.

Viktigt: Följ instruktionerna på etiketten. Använd inte mer av denna produkt eller oftare än föreskrivet. Du måste vänta minst 12 timmar efter att du har tagit detta läkemedel innan du kör eller deltar i andra aktiviteter som kräver full mental vakenhet.

Detta läkemedel kan tas med eller utan mat. Konsumtion av alkohol kan förstärka effekten av denna produkt. Det är därför lämpligt att undvika att konsumera alkohol eller alkoholinnehållande produkter medan du tar detta läkemedel.

Bieffekter

Förutom den önskade effekten kan detta läkemedel orsaka vissa biverkningar, särskilt:

det kan orsaka en bitter eftersmak;
det kan orsaka torrhet i munnen;
det kan orsaka ovanlig trötthet;
det kan orsaka dåsighet som varar till nästa dag – var försiktig tills du vet hur du kommer att reagera.
Varje person kan reagera olika på en behandling. Om du tror att detta läkemedel kan orsaka biverkningar (inklusive de som beskrivs här eller andra), tala med din läkare eller apotekspersonal. Han eller hon kan hjälpa dig att avgöra om medicinen är källan till problemet.

godtsamaritansk@gmail.com